Vad betyder Medelhav?

Ett medelhav är ett bihav till en ocean, som tränger djupt in i kontinenterna och mer eller mindre brett omsluts av dessa, till skillnad från randhav som endast ofullständigt kan skiljas från oceanerna genom öar och halvöar. Till medelhaven hör förutom Medelhavet, från vilket denna grupp av hav har fått sin gemensamma benämning, Röda havet, Persiska viken, Östersjön, Hudson Bay, Mex.. Läs vidar på Wikipedia

se inhav

Synonym till Medelhav?

innanhav


Läs mer om "Medelhav" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Dinge, Ensemble, Hangris, Kejsarsnitt, Koko, Karmelit, Tanddoktor