Vad betyder Meddelsam?

pratsam, öppenhjärtig || -t; -mare

Synonym till Meddelsam?

pratsam, öppenhjärtig, öppen, kommunikativ, informativ, tillgänglig, talför


Slumpvalda ord:

Trilsken, Atrofiering, Sfragistik, Polyteknisk, Dansa, Knytt, Stylit