Vad betyder Meddelare?

person som meddelar något, rapporterar något, uppgiftslämnare || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Meddelare?

sagesman, källa, rapportör, uppgiftslämnare, underrättare, kontakt, informant


Slumpvalda ord:

Skrott, Programmatisk, Kartbok, Smul, Debil, Musseron, Pillrig