Vad betyder Medborgarvittne?

Medborgarvittne enligt svensk lag är en person, som är närvarande som vittne vid polisens arbete. Kommunfullmäktige i en kommun får utse trovärdiga personer att som medborgarvittnen följa polisens arbete inom det polisdistrikt till vilket kommunen hör. Har medborgarvittnen utsetts ska polisen i enlighet med vad kommunen har bestämt bereda dem tillfälle att närvara när polisverksamhet u.. Läs vidar på Wikipedia

person som skall vara opartiskt vittne vid polisförhör (utses av kommunfullmäktige)

Synonym till Medborgarvittne?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Sanmarinsk, Polarisation, Totalvikt, Slaveri, Bespara, Disciplinerad, Osedd