Vad betyder Medalj?

Medalj (italienska: medaglia, av latin: metallum, metall) är ett myntliknande konstföremål som inte är betalningsmedel. Medaljkännedomen utgör en gren av numismatiken. == Allmän beskrivning == Medaljer präglas i mjuk metall (fint guld och silver, koppar med efteråt pålagd bronsering, ibland i platina, tenn eller bly). En medalj präglas upprepade gånger (under det myntet präglas i et.. Läs vidar på Wikipedia

myntliknande föremål i guld, silver osv. utdelat som belöning eller avsett som hyllning till någons minne; (bildlig betydelse) pris; ta medalj (sport.) komma 1:a, 2:a eller 3:a (i större mästerskap); medaljens frånsida (även) den goda sakens mindre goda sida || -en; -er

Synonym till Medalj?

hederstecken, dekoration, utmärkelse, pris, plakett, jetong; minnespeng, peng, penning


Läs mer om "Medalj" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Omplantera, Mangla, Oligotrof, Marionetteater, Uthyrningsstuga, Rundbyggnad, Gram