Vad betyder Meander?

Meander eller meanderlopp är en slingrande flodfåra i ett flackt landskap skapad av erosion i ytterkurvorna av floden och sedimentation i innerkurvorna. Bukterna kallas meanderslingor och området som omsluts av en slinga kallas meandernäs. När en slinga blivit tillräckligt utpräglad kan den bryta igenom ett näs och bilda en ny vattenfåra. Den slinga som då inte längre har något vattenf.. Läs vidar på Wikipedia

slinga i ett flodloppbandornament med geometriska vindlingar || -n; meandrar

Synonym till Meander?


1. flodslinga, flodkrök, slingrande lopp
2. alagreck, bandornament, bård, fris


Läs mer om "Meander" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Angling, Ertappa, Bilateral, Fastspika, Kaustik, Praktlikkista, Virrighet