Vad betyder Maximum?

Den högsta gränsen för något, till exempel den maximala vätskenivån. Inom matematik är maximum för en ordnad mängd , eller , det element som uppfyller . En generalisering av maximum till mängder som saknar sådana element är supremum. Motsvarande begrepp för minsta gräns kallas minimum... Läs vidar på Wikipedia

det högsta eller största (möjliga eller tillåtna), toppunkt (motsats: minimum) || -et el. maximet el. =; pl. =, best. pl. maximumen (adverb) högst: det var maximum 1 000 deltagare i tåget

Synonym till Maximum?

det högsta, det största, det mesta, max; höjdpunkt, toppunkt, kulmen
Motsatsen till Maximum

minimum


Läs mer om "Maximum" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Annalkande, Lava, Transito, Symtomatiskt, Densamma, Wafer, Samarbetsbolag