Vad betyder Matte?

Matte kan syfta på: Matte – skolämnet matematik, se matematikundervisning Matte (fotografi) – filmterm som innebär att kombinera två eller fler bildelement till en enda slutgiltig bild.. Läs vidar på Wikipedia

ägarinna till ett sällskapsdjur || -n; mattar
mate

Synonym till Matte?

(vard.) se matematik
matmor, ägarinna
äv. mate, maté paraguayte


Läs mer om "Matte" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Lossad, Snitsla, Jura, Mats, Oharmonisk, Vikunja, Nedbryta