Vad betyder Matris?

Inom matematiken är en matris ett rektangulärt schema av tal eller andra storheter. På en matris kan tre av de fyra grundläggande räknesätten utföras: addition, subtraktion och multiplikation, dock inte division. Därutöver finns vissa räkneoperationer som är specifika för matriser, till exempel transponering. Matriser kan användas för att hålla data som beror på två kategorier och.. Läs vidar på Wikipedia

gjutform för bland annat trycktyper eller grammofonskivorett slags matematiskt schema i tabellform || -en; -er

Synonym till Matris?

mall, kliché, gjutform, avtryck


Läs mer om "Matris" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Flegmatisk, Falsifiera, Trilla, Galenit, Trapets, Studieperiod, Masstal