Vad betyder Matriarkat?

Matriarkat (från latinets mater, "moder"; jämför patriarkat) är en samhällsordning där den sociala, politiska och ekonomiska makten innehas av mödrar och kvinnor. I allmänhet idkas i matriarkat även religion där kultens centrum är en gudinna, ofta en modergudinna. Begreppet matriarkat formulerades av antropologerna Johann Jakob Bachofen och Lewis Henry Morgan under 1800-talet. Det finns.. Läs vidar på Wikipedia

samhälle styrt av kvinnor, mödraväldebruk (hos vissa folk) att räkna släktskap bara på moderns sida, matrilinjär härstamning || -et

Synonym till Matriarkat?

kvinnostyrt samhälle, kvinnovälde, kvinnostyre; mödernerätt, moderrätt
Motsatsen till Matriarkat

patriarkat


Läs mer om "Matriarkat" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Beskattning, Paradis, Degskrapa, Avskuren, Kassett, Talmi, Beivra