Vad betyder Matjord?

Matjord kallas den övre mullrika delen av åkermarken, som sträcker sig ner till plogsulan. Under plogsulan återfinns alven. Matjorden innehåller större delen av markens växtnäring och de flesta av markens mikrober, speciellt på sandjordar och grovmojordar. == Se även == Jordmån.. Läs vidar på Wikipedia

det övre näringsrika jordlagret; (bildlig betydelse) ha matjord i fickorna ha (ekonomisk) framgång, göra karriär

Synonym till Matjord?

mylla, mull, humus; ha matjord i fickorna ha framgång, vara lyckosam, ha tur


Läs mer om "Matjord" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Konjak, Asomni, Episodisk, Citattecken, Asbest, Gnissla, Torrtoa