Vad betyder Materialitet?

Materialitet (motsv eng. materiality) betecknar en materiell form av något abstrakt. I äldre språk motsvarade ordet materialitet materialism (i betydelsen "krasshet", "cynism"). Det var och är också en filosofisk term, med betydelsen "egenskapen att vara eller bestå av materia, att vara materiell eller kroppslig, sinnlig, konkret, rumslig, rumsfyllande". En motsats är immaterialitet. Termen.. Läs vidar på Wikipedia

det att vara materiell; som avser det materiella (i motsats till det andliga) || -en

Synonym till Materialitet?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Vagabondera, Kunskapare, Dikdik, Hedersvakt, Omnipotent, Tidskriftssamlare, Skymt