Vad betyder Materialisera?

förkroppsliga; materialisera sig ta kroppslig gestalt; förverkligas || -de

Synonym till Materialisera?

förkroppsliga, ge mänsklig form åt


Slumpvalda ord:

Kontraorder, Utarrendering, Nyare, Backhammer, Kopt, Pdf, Schellack