Vad betyder Material?

Material avser vanligen kemiskt ämne eller råämne som något framställs av, ibland även utrustning, där det senare ofta kallas materiel. Ett material kan tillskrivas struktur och hållfasthet men inte form och kan vara såväl en solid, som vätska eller gas. Material består med andra ord av olika föreningar i kristallin struktur, amorf struktur eller en blandning av dessa. Kristallina ma.. Läs vidar på Wikipedia

(rå)ämne, stoff som man gör något av; anteckningar, samlingar, underlag (till något som man skriver med mera); (ibland) materiel (se detta ord) || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Material?


1. råmaterial, råämne, ämne, stoff, materia, massa; kunskapsstoff, underlag, anteckningar; resurser, tillgångar
2. materiel, hjälpmedel, redskap, utrustning, tillbehör


Läs mer om "Material" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Jordsnurr, Borgensman, Dopamin, Kriminalpolitik, Modifikation, Cister, Trycksaksformgivning