Vad betyder Materia?

Materia (av latinets materia, "ämne", "material") är alla de föremål som har massa och utsträckning i rummet. Den materia vi normalt observerar består av atomer, som grupperats i kemiska föreningar, polymerer, legeringar, blandningar och rena grundämnen. Materiens atomer består i sin tur av mindre partiklar, elementarpartiklar. Dessa kan grupperas i: Fermioner baryoner till exempel hadron.. Läs vidar på Wikipedia

ämne; stoff, råmaterial; jämför materie || -n; materier

Synonym till Materia?

äv. materie ämne, grundämne, massa, substans; innehåll; stoff, råmaterial, material


Läs mer om "Materia" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sedimentera, Kontant, Enormt, Korroderad, Transvestit, Bloddrypande, Finlirare