Vad betyder Matematik?

Matematik är en abstrakt och generell vetenskap om problemlösning och metodutveckling. Alternativt kan man även benämna den som en vetenskap om kvantitativa relationer och rumsliga strukturer i den verkliga världen. Abstrakt för att den frigjort sig från problemens konkreta ursprung och generell för att den är tillämpbar i ett stort antal områden. Exempel på matematiska koncept är tal.. Läs vidar på Wikipedia

vetenskapen om rums- och siffermässiga storheter och deras inbördes samband; 'räkning' || -en

Synonym till Matematik?

räkning, räknelära, matte, aritmetik, algebra, geometri, kalkylering


Läs mer om "Matematik" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Akant, Haverrot, Ecklesiastikminister, Rimsmidare, Arier, Krabbtaska, Flygteknik