Vad betyder Mat?

Mat kan syfta på vad som helst som levande organismer kan inta för närings eller njutnings skull. Vanligen syftar dock ordet till vad som intas av djur och ospecificerat ofta bara till vad människor äter. Det är framför allt om mat i den senare betydelsen den här artikeln handlar. Mat är oftast av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, men flera undantag finns; det vanligaste och viktig.. Läs vidar på Wikipedia

det som man äter: mat och dryck, laga mat, tacka för maten (måltiden); vara stor eller liten i maten äta mycket respektive lite || -en

Synonym till Mat?

föda, kost, spis, anrättning, rätt, förtäring, förplägnad, förplägning, traktering, tilltugg, undfägnad, proviant, matsäck, bröd, skaffning, krubb, käk, tugg, nagg; matvaror, födoämnen, livsmedel, specerier; måltid, mål; uppehälle, näring


Läs mer om "Mat" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Fornkunskap, Ockrande, Betydligt, Experimentteater, Jubeldoktor, Arbetspass, Viting