Vad betyder Masverk?

Masverk (tyska: Maßwerk) är ett dekorationssystem i gotisk konst och arkitektur av trä-, aluminium-, järn-, sten- eller blylister som bildar en stomme fylld med glasrutor. Termerna spröjsverk, masverk, rosverk, stavverk och fönsterbågverk används ofta synonymt men egentligen är spröjsen endast ett smalt avdelande stycke av sten, järn, bly eller trä mellan två glasrutor. Masverket inne.. Läs vidar på Wikipedia

spröjssystem i form av rundlar eller dylikt i gotisk arkitektur, speciellt i fönstren

Synonym till Masverk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Joltig, Slom, Knip, Brustit, Dragdjur, Kultursida, Vapenbroder