Vad betyder Mastiff?

Mastiff är en hundras av molossertyp från Storbritannien. == Historia == Mastiffens ursprung och släktskap med andra hundar av samma typ har inte klarlagts. När romarna erövrade Britannia år 55 f.v.t. fanns enligt vissa källor hundar av denna typ där. De var större än romarnas egna doggar och exporterades till Rom där de användes till björn- och lejonhetsningar. Hur dessa hundar urs.. Läs vidar på Wikipedia

hund av en mycket stor och kraftig ras || -en; -er

Synonym till Mastiff?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Vidfoga, Portabella, Decimal, Urbanitet, Ytterbium, Byggnadslov, Judekvarter