Vad betyder Massaved?

Massaved är rundvirke apterat för tillverkning av pappersmassa. Det är i Sverige främst ved från barrträd (gran och tall) samt björkved som används för detta ändamål. I andra länder förekommer plantageodling av mycket snabbväxande trädslag. Massaved prissätts i kubikmeter fast mått under bark (m³ fub). I Sverige är priset för massaved betydligt lägre än för motsvarande volym.. Läs vidar på Wikipedia

virke för framställning av pappersmassa

Synonym till Massaved?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Lusing, Antemensale, Visman, Skyddstull, Statyliknande, Kricka, Stambana