Vad betyder Massaj?

medlem av ett boskapsskötande folk i s. Kenya och n. Tanzania || -en; -er

Synonym till Massaj?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Eufoni, Iridium, Sublimitet, Trolovad, Citronfrukt, Mula, Republikansk