Vad betyder Masoret?

judisk lärd från tidig medeltid || -en; -er

Synonym till Masoret?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Chinos, Konvergera, Herdelik, Arid, Eldfarlig, Livskamrat, Plikta