Vad betyder Maskulinum?

Maskulinum är i språkvetenskapen ord som betecknar grammatiskt manligt genus. == I svenskan == I svenskan har maskulinum sammansmält med femininum till ett gemensamt genus, som kallas utrum (tidigare reale) och som kontrasterar mot neutrum. En rest av den gamla svenska maskulinböjningen är att adjektiv i bestämd form singularis slutar på -e i stället för på -a när de fungerar som attr.. Läs vidar på Wikipedia

eller maskulin (språkvetenskaplig term) (ord eller varelse av) manligt kön || maskulinet; maskuliner

Synonym till Maskulinum?

el. maskulin manligt genus; ord av manligt kön; (skämts.) man, mansperson


Läs mer om "Maskulinum" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Inskicka, Spagetti, Page, Embryonal, Scen, Omlopp, Blomsterranka