Vad betyder Mask?

Mask, eller masken, kan syfta på: == Föremål == Ansiktsmask – ett föremål som täcker ansiktet Mask (grafik) – ett redskap vid framställning av grafiska bilder med grafisk teknik Mask (biograf) – tygstycken som används för att ge en bioduk variabel storlek == Biologi == Maskar – ett gammalt samlingsnamn för diverse krälande evertebrater och även ett fåtal vertebrater Daggma.. Läs vidar på Wikipedia

(benämning på) djur av flera grupper långsträckta ryggradslösa djur utan extremiteter: daggmask, binnikemask, trådmask etcetera, sätta mask på kroken; insektslarv: det är mask i hallonen; (datateknisk term) en typ av datavirus i form av ett självständigt program som kopierar sig självt || -en; -ar
ansikte || -en; -er

Synonym till Mask?


1. larv, insektslarv, kryp, kräldjur; daggmask, hallonmask
2. (data.) självkopierande elakt program, själreplikerande program, datavirus, virus, nätverksmask

1. lösansikte, ansiktsförklädnad, ansiktsmask, tomtemask, skråpuk; maskeraddräkt, förklädnad; täckmantel, förevändning; hålla masken 1 se oberörd ut, spela ovetande 2 hålla sig för skratt
2. ansiktsskydd, skydd för ansiktet
3. kamouflage, skydd mot upptäckt, maskering


Läs mer om "Mask" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Gosande, Avskeda, Transgen, Neapolitanare, Infanteri, Gramse, Gallium