Vad betyder Martyr?

Martyr (av grekiska martys, genitiv martyros ’vittne’), blodsvittne eller blodsdop, det vill säga den som med sitt liv fått plikta för sin tro genom martyrdöden. I nutida språkbruk används ordet i en bredare betydelse, avseende personer som dödats, straffats, utsatts för våld eller andra övergrepp på grund av sin grupptillhörighet eller sitt ideologiska engagemang. == Kristendome.. Läs vidar på Wikipedia

person som får lida för sin övertygelse; spela martyr ge sken av att lida oskyldigt || -en; -er

Synonym till Martyr?

helgon, blodsvittne, trosvittne; oskyldigt offer


Läs mer om "Martyr" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kallmangla, Alfapartikel, Packning, Tabulator, Heja, Sala, Karisma