Vad betyder Marskland?

Marskland (ty. marschland, av ned. marsch, lågt beläget ställe), eller marsk, är ett vid havskusten beläget, av tidvatten påverkat, flackt slättland, som är så lågt, att det vid flodtiden delvis eller helt och hållet översvämmas, och som bildats genom en med tiden uppkommande anhopning av sand på den förutvarande grunda strandbottnen. De sandpartiklar, som vid "flod" förs med havsv.. Läs vidar på Wikipedia

marsk lågt liggande landområde i kusttrakter || pl. = el. -län-der

Synonym till Marskland?

se marsk


Läs mer om "Marskland" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Censurera, Smygtittare, Trossamfund, Raggare, Upphovsmannakonto, Styvnad, Dubbelsidig