Vad betyder Marschfart?

Marschfart är den hastighet som ett fordon använder i normalfallet under färd. Uttrycket används tämligen ofta i samband med transporter med fartyg och även med flygplan, då ihop med uttrycket "marschhöjd". Normalt är det den hastighet som är företagsekonomiskt effektivast, dvs ger mest biljettintäkter per km, i förhållande till kostnader per km, personal, bränsle, fordon. Eftersom .. Läs vidar på Wikipedia

hastighet vid längre förflyttning

Synonym till Marschfart?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Tabellera, Anastigmat, Stickling, Menhir, Stridulera, Jordyta, Iakttagare