Vad betyder Marsch?

Marsch kan syfta på: Marsch (transport) – förflyttning av militär trupp Musikmarsch – en musikkår spelar ett musikstycke och samtidigt går i takt till musiken Marschmusik – en musikgenre eller ett musikstycke Marsch – det ursprungliga namnet på Studentsången av Herman Sätherberg Marsch – en folkmassa som förflyttar sig från en samlingsplats till en annan plats i form av ett de.. Läs vidar på Wikipedia

(trupp)förflyttning till fots; taktfast gång; vara på marsch (egentlig betydelse) delta i truppförflyttning; (bildlig betydelse) demonstrera eller uppträda aktivt (mot något) musikstycke i marschtakt || -en; -erkommandoord: framåt marsch!

Synonym till Marsch?


1. förflyttning till fots, gång i takt, taktfast gång; truppförflyttning, tåg
2. musikstycke i marschtakt, musikstycke med taktfast rytm


Läs mer om "Marsch" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Utskifta, Monoteist, Paten, Elongation, Avloppsledning, Stilforskning, Morfinderivat