Vad betyder Marleka?

Marleka ("mara + leksak"), mallrika eller mera sällan markleka kallas konkretioner av kalkhaltig lera som finns i Sveriges ishavsleror och yngre leror. Marlekor bildas genom en koncentration av kalciumkarbonat i lerslam på havsbotten. Ofta har en lämning av en organism, till exempel en liten fisk eller sjöstjärna, blivit marlekans kärna. De varierar i form och storlek, från 1 till 10 centim.. Läs vidar på Wikipedia

kalkbildning i leror || -n; marlekor

Synonym till Marleka?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Syrtut, Surkart, Grovhet, Krullalfa, Tyngdlagen, Glossa, Inland