Vad betyder Marknadspris?

Marknadspris är en term inom marknadsekonomin. Marknadspris betecknar det pris som bildas på en marknad som ett resultat av utbud och efterfrågan på en viss vara under en viss tidsperiod. Marknadspriset är ett uttryck för varans eller tjänstens marknadsvärde... Läs vidar på Wikipedia

pris vid ett fritt samspel mellan utbud och efterfrågan

Synonym till Marknadspris?

handelsvärde


Läs mer om "Marknadspris" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Rex, Fetthaltig, Intergalaktisk, Dimmoln, Pikador, Atavistisk, Influera