Vad betyder Marknadshyra?

Marknadshyra, kallas den hyra som fastighetsägare och hyresgäst kommer överens om för ett hyresavtal, om det saknas regleringar via lagstiftning som begränsar hyran. == Se även == Bruksvärdessystemet Hyresreglering Bostadspolitik.. Läs vidar på Wikipedia

hyra som överenskoms fritt mellan värd och hyresgäst (i motsats till bruksvärdeshyra och dylikt)

Synonym till Marknadshyra?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Vedartad, Nyhetsman, Upptuktelse, Metalloid, Avspisa, Expertgrupp, Broadsheet