Vad betyder Marknadsekonomi?

En marknadsekonomi är ett socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan. Detta kontrasteras ofta mot planekonomi, i vilken en central regering bestämmer priset på varor och tjänster med hjälp av priskontroll. I praktiken har inget land varit någon renodlad marknadsekonomi eller planekono.. Läs vidar på Wikipedia

samhällsekonomi där marknadskrafterna (utbud och efterfrågan) bestämmer vad som produceras

Synonym till Marknadsekonomi?

kapitalism


Läs mer om "Marknadsekonomi" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Komposit, Oklok, Lystring, Sovring, Mejslad, Mittibland, Rugby