Vad betyder Marknad?

Marknad kan syfta på: Marknad (ekonomi) – en ekonomisk term som syftar på utbud och efterfrågan av en vara eller en tjänst Marknadsekonomi – ett socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan Marknadsanalys – en analys av en befintlig marknad Marknadsandel – företagets försäljnin.. Läs vidar på Wikipedia

arrangemang som innebär att man viss tid på viss plats från tillfälligt uppsatta bodar säljer till allmänheten: julmarknad kundkrets, avsättning; (bildlig betydelse) det finns ingen marknad för hans idéer (område för) utbud och efterfrågan: valutamarknad, arbetsmarknad; (boken) finns i marknaden finns att köpa || -en; -er

Synonym till Marknad?


1. torgdag, torghandel; basar; varumässa
2. avsättning, handel, kommers, efterfrågan, utbud, affärer; avsättningsområde, handelsområde; kundkrets, köpare, publik; marknaden finansvärlden, kapitalet, penningen, mammon


Läs mer om "Marknad" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Konsignera, Halvgud, Belysa, Kuli, Farofylld, Kura, Kvietism