Vad betyder Marinism?

litterär barockstil från början av 1600-talet (efter den italienske skalden Giambattista Marino) || -en

Synonym till Marinism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Drawback, Minnestal, Delinkvent, Inhomogen, Skrumpnad, Pjoskighet, Sandartad