Vad betyder Marinbiologi?

Marinbiologi är forskning inom biologin som studerar djur, växter och organismer i havet, oavsett om dess arter har nära taxonomiska släktingar som lever i en annan miljö. Ämnet ligger nära andra vetenskaper, som oceanografi och zoologi. Det marina livet är en stor resurs för människan, genom att erbjuda mat, medicin, och material. Förhållandena i haven avspeglar förändringar på lan.. Läs vidar på Wikipedia

läran om havets växt- och djurvärld

Synonym till Marinbiologi?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Etylen, Fornkunskap, Utrota, Korg, Postisch, Bombardemang, Uppbyggnad