Vad betyder Marina?

Marina kan avse: Marina (namn) – ett kvinnonamn Marina – en typ av hamnanläggning, se småbåtshamn Marina, Kroatien – en ort i Kroatien Marina (växter) – ett släkte av ärtväxter.. Läs vidar på Wikipedia

småbåtshamn med allsidig service || -n, marinor

Synonym till Marina?

småbåtshamn


Läs mer om "Marina" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Wedge, Byggjobbare, Hospice, Inkunabel, Innesluten, Osockrad, Isterband