Vad betyder Marin?

Marin kan syfta på: Marin – en miljö i havsvatten Marinbiologi – en gren inom biologin som studerar djur, växter och organismer i havet Marinhistoria – sjöstridskrafternas historia Marinmåleri – måleri vars motiv är det öppna havet, vanligen med fartyg Marin – en benämning på ett lands flotta, se Marinen Mariningenjör Marin, en mörkt blå färg, förkortning av Marinblå ==.. Läs vidar på Wikipedia

sjöförsvar; marinen en av försvarsgrenarna (sjöstridskrafter och amfibieförband);målning med havsmotiv || -en; -ermarinblått || oböjl.havs-, flott-, sjöförsvars-; högsta marina gränsen den högsta nivå till vilken havet nådde efter istiden || -t

Synonym till Marin?


adj.

1. havs-, sjö-, maritim; sjöförsvars-, flott-
2. marinblå, mörkblå

subst.

1. sjöförsvar, sjöväsen, flotta, krigsmakt till sjöss, örlogsflotta
2. marinmålning, målning med havsmotiv


Läs mer om "Marin" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Undulera, Transalpin, Mefistofelisk, Skulderblad, Palmett, Tillspetsa, Brolla