Vad betyder Marginalskatt?

Marginalskatt är, namnet till trots, inte en form av skatt utan ett mått på hur mycket en inkomsttagares skatt ändras om inkomsten ökas eller minskas med ett belopp. Om en inkomsttagare tjänar 30 000 kronor före skatt och får ut 21 000 kronor efter skatt betalar inkomsttagaren 9 000 kronor eller 30% skatt totalt. Om inkomsttagaren sedan får en lönehöjning före skatt på 100 kronor till.. Läs vidar på Wikipedia

den skatteökning som uppkommer vid en inkomstökning, uttryckt i procent av inkomstökningen

Synonym till Marginalskatt?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Iransk, Bulimi, Spotlight, Arrestera, Konungen, Exstirpering, Vindling