Vad betyder Mareld?

Mareld är ett fenomen som orsakar ett turkost sken i havsvatten. Mareld orsakas av flera arter i olika organismgrupper, bland annat av planktonet dinoflagellat. Mareld är ett exempel på bioluminiscens. Dinoflagellater lyser upp när det känner sig hotade av till exempel småfisk, detta för att locka till sig rovfiskar som undsätter dem. Om man nattetid badar när dessa organismgrupper finns .. Läs vidar på Wikipedia

ett blåvitt ljus i havsvatten (framkallat av lysande organismer)

Synonym till Mareld?

fosforescens


Läs mer om "Mareld" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Stomatit, Mitt, Elektrofores, Spetsfundighet, Humorist, Flottbro, Radskrivare