Vad betyder Manufakturist?

Manufakturist var en under 1700-talet i Sverige förekommande beteckning på en yrkesutbildad person som förestod ett manufakturverk. Till skillnad från fabrikören måste manufakturisten vara utlärd mästare i sitt yrke. Varken manufakturisten eller fabrikören var underkastad skråtvång. Manufakturisten var dock skyldig att förvärva burskap. == Referenser == Fabrikör 4 2014-06-16.. Läs vidar på Wikipedia

manufakturhandlare || -en; -er

Synonym till Manufakturist?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Bysantinsk, Provisorisk, Ludenhet, Hagel, Cavatina, Nysta, Skiftesrik