Vad betyder Manufaktur?

Manufaktur kan sägas vara steget mellan hantverk och industri. == Definition == Manufaktur var en enklare form av tillverkningsindustri, ett mellanting mellan hantverksmässig, tillverkning och fabriksdrift. Det innebar att många hantverkare arbetade under en gemensam arbetsledning, oftast även i samma lokal. Tillverkningen var fortfarande hantverksmässig. Det handlade till exempel snarare o.. Läs vidar på Wikipedia

textilvaror; vissa metallvaror (till exempel spik)(historisk term) fabrikstillverkning i förindustriell tid || -en; -er

Synonym till Manufaktur?

textilvaror, tygvaror, tyger, textilier; järnvaror, metallvaror


Läs mer om "Manufaktur" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bokrum, Eternell, Signore, Hudbalsam, Orangeri, Cocktailtomat, Approchera