Vad betyder Mantel?

Mantel kan syfta på: Mantel (dräkt) – ett enkelt, ärmlöst överplagg == Biologi och geologi == Mantel (fågeltopografi) – framryggen på fåglar Mantel (blötdjur) – ett omslutande organ hos blötdjur Mantelbabian – en art i släktet babianer som tillhör familjen markattartade apor Mantelbältor – ett släkte i familjen bältdjur Manteldjur – en understam till stammen ryggsträn.. Läs vidar på Wikipedia

ärmlöst ytterplagg; axla någons mantel, ta upp någons fallna mantel efterträda någon, fortsätta någons verk hölje, fodralmantelyta den buktiga ytan på en cylinder eller konjordmanteln den del av jordens inre som ligger mellan jordskorpan och jordkärnan(förr) huvuddelen av en aktie eller annat värdepapper i motsats till kupongarket (se detta ord) || -n; mantlar

Synonym till Mantel?


1. kappa, kåpa, kaftan, toga, talar, burnus, poncho; kungamantel; täckmantel; axla ngns mantel efterträda ngn
2. hölje, fodral, huv, ytterhölje, omhölje; buktig cylinderyta
3. aktiemantel, aktie


Läs mer om "Mantel" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Eloxera, Blott, Flasknosdelfin, Sonnamn, Storkombi, Ytterdel, Tillknycklad