Vad betyder Mantalsskrivning?

Mantalsskrivning var i äldre tider i Sverige en årlig registrering av befolkningen i mantalslängd. Den motsvaras i dag av folkbokföringen som förs av Skatteverket, det lokala skattekontoret. Redan 1571 uppbars Älvsborgs första lösen baserad på varje svensk innevånares tillgångar, vilket innebar en form av mantalsskrivning som blev föregångare till senare tiders mantalsskrivningar. En .. Läs vidar på Wikipedia

(förr) upprättande av mantalslängd, gjordes årligen av de lokala skattemyndigheterna

Synonym till Mantalsskrivning?

folkräkning, census, upprättande av mantalslängd, registrering, boendeuppgift


Läs mer om "Mantalsskrivning" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Avlagra, Skulpturlik, Synvinkel, Uppoffra, Ullig, Pajsare, Tiokamp