Vad betyder Mantal?

Ett mantal, hemmantal var en svensk kameral taxeringsenhet eller besuttenhetsmått som utgjorde grund för beskattning. Mantalet beräknades som regel i åker- och ängsmark, och uppskattades i tunnor (tunnland) och kappar efter hur mycket säd man kunde odla på marken. Därigenom borträknades skogsdungar och tomter. Talet utgjorde ett mått på gårdens skattekraft och de skatteprestationer ell.. Läs vidar på Wikipedia

äldre mått på en jordbruksfastighets skatteförmåga || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Mantal?

boställe, hemman


Läs mer om "Mantal" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sjungande, Flikig, Pikant, Enrollering, Taekwondo, Vilorum, Tsarevitj