Vad betyder Manstark?

med många personer, talrik: en manstark delegation

Synonym till Manstark?

talrik, månghövdad, fulltalig


Slumpvalda ord:

Solidarisera, Patrullering, Svarva, Pip, Akolut, Proprium, Taklag