Vad betyder Manskap?

Manskap är en generell beteckning för meniga soldater och sjömän. I vissa länders militära styrkor räknas även underbefäl som manskap. == Finland == I den finländska försvarsmakten har manskapet graderna soldat (menig) och korpral. == Sverige == I den svenska försvarsmakten avskaffades benämningen 1954. När underbefälet räknades till manskapet omfattade det i Sverige graderna v.. Läs vidar på Wikipedia

män som utgör (fartygs)besättning, militär trupp (inte officerare), arbetslag osv. || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Manskap?

besättning, personal, arbetslag, team, trupp, styrka, meniga


Läs mer om "Manskap" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Allegorisk, Envis, Rysa, Snappa, Sladdis, Manna, Tandsprickning