Vad betyder Mansjour?

En mansjour är en ideell krismottagning för män vanligen finansierad av bidrag från socialstyrelsen och/eller kommunen. Exempel: Uppsala mansjour, Mansjouren i Stockholms län, Karlstads mansjour, Mansforum i Örebro och Mansjouren Västerbotten. Det finns även professionella mansmottagningar (kriscentrum/våldsmottagningar). Exempel: Manscentrum - Kriscentrum för män i Stockholm, Mansmotta.. Läs vidar på Wikipedia

verksamhet för män i kris (vanligen i deras förhållande till kvinnor)

Synonym till Mansjour?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kollektivjordbruk, Hallucinogen, Oplanerad, Magnolia, Annat, Kursfall, Utfrysa