Vad betyder Mansbot?

Mansbot, blodspenningar och under äldre medeltid ättebot (även ättarbot) är benämningar på böter som förr betalades för att sona dråp. Mansbot var böter som i äldre nordisk rätt betalades av en dråpare eller hans släktingar (fränder) till den dräptes släkt, som då avstod från att kräva blodshämnd. Syftet var dels att avskräcka från dråp, dels att kompensera offrets famil.. Läs vidar på Wikipedia

(i äldre nordisk rätt) böter för dråp || -en

Synonym till Mansbot?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Stingslighet, Analgesi, Religionssociologi, Frustrera, Blocktyg, Betalningsbalans, Erinnye