Vad betyder Mansardtak?

Mansardtak (franska mansarde; toit en mansarde), brutet tak, yttertak med brutet takfall. Det kan beskrivas som ett sadeltak som, beroende på modell, sluttar brantare nedåt med början cirka två tredjedelar från taknocken (takåsen) mätt. Ibland förekommer både brutet och valmat takfall, d.v.s. att taket går ner även på byggnadens kortsidor. Konstruktionen underlättar inredd vind med s.. Läs vidar på Wikipedia

brutet yttertak

Synonym till Mansardtak?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Bortre, Tejpa, Kulsprutepistol, Orlov, Svindlande, Proxyserver, Hipp