Vad betyder Manipel?

Manipel, ytterst av latin manus ’hand’, på svenska handlin, betecknar inom liturgin ett band som vid mässan bärs av den celebrerande prästen runt vänster handlov. Manipeln har i stort sett försvunnit ur bruk. Dock förekommer den i Katolska Kyrkan när Mässan firas enligt Missale Romanum 1962 (större delen av Kyrkan firar enligt MR 1969-2002, enligt vilka manipeln inte används), samt .. Läs vidar på Wikipedia

mindre, fornromersk häravdelning (60-100 man) || -n; manipler

Synonym till Manipel?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Gentrifiera, Asbestos, Sammandra, Entonig, Konstakademi, Vettigt, Karbamid